Play
Prev
Next

Nijverdal aan de Regge

“Nijverdal aan de Regge” is de projectnaam van een wijkontwikkelingsplan in Nijverdal. Op het voormalige terrein van Ten Cate (de laatste gebruiker) aan de PC-Stamstraat te Nijverdal zal een woonwijk ontwikkeld gaan worden.

Kantoorgebouw Oale Bleeke PC-Stamstraat

De blikvanger; het kantoorgebouw van de Oale Bleeke aan de PC-Stamstraat

Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en kunt u deelnemen aan discussies over het project.

Ook vindt u informatie over de geschiedenis van het gebied op deze site. Deze zal de komende tijd nog verder aangevuld en uitgebreid worden; mocht u hier op- of aanmerkingen over hebben dan laat a.u.b. weten. Dit kan via email: info@nijverdalaanderegge.nl.